کانون دانشجویی هلال احمر دانشگاه پیام نور خواف این وبلاگ به همت کانون دانشجویی هلال احمر دانشگاه پیام نور خواف راه اندازی شده است ، اخبار های کانون از قبیل زمانبندی کلاس ها،برنامه ها و ... در این وبلاگ قرار میگیرد. http://pnuhelal.mihanblog.com 2019-08-15T21:22:09+01:00 text/html 2019-03-28T09:24:45+01:00 pnuhelal.mihanblog.com غلامرضا دلیرسلامی پست نوروزی http://pnuhelal.mihanblog.com/post/106 <div align="center"><span style="background-color: rgb(0, 0, 0);"><font color="#FFFFFF"><b><font face="Mihan-Iransans" size="2"><font color="#33FF33">حضور اعضای فعال کانون دانشجویی در پست ایمنی و سلامت نوروزی سال 98 و ارائه خدمات به مسافرین و گردشگران با توزیع نقشه، بروشور و ...</font><font color="#33FF33"><br>حضور و بازدید جناب آقای کتابی نماینده محترم دانشگاه پیام نور از پست نوروزی و فعالیت اعضای کانون دانشجویی</font><br><br><img src="http://uupload.ir/files/soa9_image_2019_7_15-22_15_21_952_y9y.jpg" alt="" align="bottom" border="0" height="495" hspace="0" vspace="0" width="476"> </font></b></font></span></div> text/html 2019-02-11T14:14:48+01:00 pnuhelal.mihanblog.com غلامرضا دلیرسلامی راهپیمایی 22 بهمن http://pnuhelal.mihanblog.com/post/105 <div align="center"><font color="#FF0000"><b><font face="Mihan-Iransans" size="2"><font color="#FFFF00"><span style="background-color: rgb(0, 0, 0);">حضور پر شور اعضای فعال کانون دانشجویی در راهپیمایی روز 22 بهمن</span></font><br><br><img src="http://uupload.ir/files/ryqm_image_2019_7_15-22_15_48_885_lk8.jpg" alt="" align="bottom" border="0" height="464" hspace="0" vspace="0" width="464"><br></font></b></font></div> text/html 2018-12-07T12:50:57+01:00 pnuhelal.mihanblog.com غلامرضا دلیرسلامی برگزاری جشن روز دانشجو http://pnuhelal.mihanblog.com/post/102 <div align="center"><font face="Mihan-Iransans"><b><font size="2"><span style="background-color: rgb(0, 0, 0);"><font color="#FF0000">به همت امور فرهنگی و همچنین تشکلات دانشجویی دانشگاه پیام نور جشن روز دانشجو برگزار شد ...<br>ضمنا در این جشن دبیران کانون هلال احمر تودیع و معارفه شد.<br><br><img src="http://uupload.ir/files/rdw5_image_2019_7_2-23_52_27_39_boo.jpg" alt="" align="bottom" border="0" height="479" hspace="0" vspace="0" width="479"><br></font></span></font></b></font></div> text/html 2018-11-06T08:01:54+01:00 pnuhelal.mihanblog.com غلامرضا دلیرسلامی ایستگاه صلواتی http://pnuhelal.mihanblog.com/post/103 <div align="center"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b><font color="#FFFFFF"><span style="background-color: rgb(0, 0, 0);">برپایی ایستگاه صلواتی و پخت و توزیع آش نذری به مناسبت اربعین حسینی ...</span></font><br><br><img src="http://uupload.ir/files/rrp2_image_2019_7_3-0_2_21_740_pck.jpg" alt="" align="bottom" border="0" height="516" hspace="0" vspace="0" width="476"></b><br></font></div> text/html 2018-10-30T00:10:02+01:00 pnuhelal.mihanblog.com غلامرضا دلیرسلامی امداد رسانی http://pnuhelal.mihanblog.com/post/104 <div align="center"><font color="#FF0000" size="2"><b><font face="Mihan-Iransans"><span style="background-color: rgb(0, 0, 0);"><font color="#FFFF00">به همت اعضای فعال کانون دانشجویی هلال احمر امداد رسانی به کاروان های پیاده حضرت علی بن موسی الرضا (ع) صورت گرفت ...<br></font>&nbsp;</span><br><img src="http://uupload.ir/files/2ric_image_2019_7_3-0_2_22_788_sd5.jpg" alt="" align="bottom" border="0" height="484" hspace="0" vspace="0" width="484"><br><br><img src="http://uupload.ir/files/txd_image_2019_7_3-0_17_32_672_nec.jpg" alt="" align="bottom" border="0" height="485" hspace="0" vspace="0" width="485"><br></font></b></font></div> text/html 2018-10-16T11:53:25+01:00 pnuhelal.mihanblog.com غلامرضا دلیرسلامی فراخوان برگزاری کلاس آموزشی http://pnuhelal.mihanblog.com/post/95 <div align="center"><b><font face="Mihan-Iransans" size="2"><span style="background-color: rgb(0, 0, 0);"><font color="#FF0000">همزمان با شروع سال تحصیلی جدید کانون دانشجویی هلال احمر اقدام به برگزاری کلاس آموزشی و ثبت نام دانشجویان متقاضی می نماید.</font></span><br><br><img src="http://uupload.ir/files/rm7m_photo_۲۰۱۸-۱۰-۱۹_۱۴-۳۳-۲۱.jpg" alt="" align="bottom" border="0" height="331" hspace="0" vspace="0" width="470"></font></b></div> text/html 2018-10-15T09:39:03+01:00 pnuhelal.mihanblog.com غلامرضا دلیرسلامی نذر کتاب http://pnuhelal.mihanblog.com/post/100 <div align="center"> <font color="#FF99FF"><b><font face="Mihan-Iransans" size="2"><span style="background-color: rgb(0, 0, 0);">به همت کانون هلال احمر دانشگاه پیام نور طرحی تحت عنوان نذر کتاب راه اندازی شد ...<br>در این طرح دانشجویان عزیز می توانند کتب و جزوات آموزشی که بلااستفاده می باشد را تحویل کانون دانشجویی دهند تا با فروش آن به تحصیل دانش آموزان نیازمند مناطق محروم بتوانیم کمک کنیم و همه از نعمت سواد بهره ببریم.</span><br><br><img src="http://uupload.ir/files/ks3i_photo_۲۰۱۸-۱۰-۰۶_۰۰-۱۰-۴۶.jpg" alt="" align="bottom" border="0" height="329" hspace="0" vspace="0" width="497"></font></b></font></div> text/html 2018-10-07T11:02:07+01:00 pnuhelal.mihanblog.com غلامرضا دلیرسلامی فراخوان عضویت http://pnuhelal.mihanblog.com/post/96 <div align="center"><b><font face="Mihan-Iransans" size="2"><font color="#CC66CC"><span style="background-color: rgb(0, 0, 0);">برپایی ایستگاه فراخوان عضویت و ثبت نام دانشجویان جدید الورود</span></font><br><br><img src="http://uupload.ir/files/9fk6_photo_2018-10-24_20-31-41.jpg" alt="" align="bottom" border="0" height="438" hspace="0" vspace="0" width="470"></font></b></div> text/html 2018-10-03T17:33:20+01:00 pnuhelal.mihanblog.com غلامرضا دلیرسلامی مسابقات رفاقت مهر http://pnuhelal.mihanblog.com/post/99 <div align="center"> <font color="#FFFFFF" face="Mihan-Iransans" size="2"><b><span style="background-color: rgb(0, 0, 0);"><font color="#33FF33">تیم امدادی کانون دانشجویی هلال احمر دانشگاه پیام نور با شرکت در مسابقات رفاقت مهر شهرستان حائز رتبه اول و با راه یابی به مسابقات استانی حائز مقام دوم در گروه دوستی شد <br></font></span><br><img src="http://uupload.ir/files/euhf_photo_۲۰۱۸-۱۰-۰۳_۱۳-۲۹-۱۰.jpg" alt="" align="bottom" border="0" height="496" hspace="0" vspace="0" width="484"></b></font></div> text/html 2018-10-01T17:51:02+01:00 pnuhelal.mihanblog.com غلامرضا دلیرسلامی یک روز در روستا http://pnuhelal.mihanblog.com/post/101 <div align="center"> <b><font size="2" face="Mihan-Iransans" color="#FFFFFF">طرح یک روز در روستا به همت اعضای فعال کانون دانشجویی و به میزبانی روستای برآباد برگزار شد ...<br>در این طرح اعضا ابتدا با حضور در مهد کودک با غنچه های هلال دیدار کردند و با رفتن به مدرسه و همکاری کانون دانش آموزی تشکیل زنجیره انسانی نذر آب دادند سپس به دیدار خانواده شهید روستا و در پایان در کار کشاورزی به مردم روستا کمک کردند....<br><img src="http://uupload.ir/files/y5tw_photo_2018-10-24_21-19-51.jpg" alt="" width="444" vspace="0" hspace="0" height="444" border="0" align="bottom"><br><br><img src="http://uupload.ir/files/uxz3_photo_2018-10-24_21-20-02.jpg" alt="" width="447" vspace="0" hspace="0" height="447" border="0" align="bottom"><br><br><img src="http://uupload.ir/files/3jwp_photo_2018-10-24_21-19-57.jpg" alt="" width="450" vspace="0" hspace="0" height="450" border="0" align="bottom"><br><br><img src="http://uupload.ir/files/91am_photo_۲۰۱۸-۱۰-۱۰_۱۷-۲۲-۱۱.jpg" alt="" width="450" vspace="0" hspace="0" height="450" border="0" align="bottom"><br><br><img src="http://uupload.ir/files/oevc_photo_2018-10-24_21-29-09.jpg" alt="" width="451" vspace="0" hspace="0" height="451" border="0" align="bottom"><br><br><img src="http://uupload.ir/files/klzh_photo_۲۰۱۸-۱۰-۱۰_۱۷-۳۳-۱۹.jpg" alt="" width="449" vspace="0" hspace="0" height="298" border="0" align="bottom"></font></b></div> text/html 2018-09-30T13:19:53+01:00 pnuhelal.mihanblog.com غلامرضا دلیرسلامی روز جهانی روستا و عشایر http://pnuhelal.mihanblog.com/post/98 <div align="center"><font color="#66FFFF"><b><font size="2" face="Mihan-Iransans">بازدید از نمایشگاه و سیاه چادر عشایر بمناسبت روز جهانی روستا و عشایر در اداره جهاد کشاورزی <br><br><img src="http://uupload.ir/files/xj4c_photo_۲۰۱۸-۱۰-۰۷_۱۴-۳۶-۲۶.jpg" alt="" width="481" vspace="0" hspace="0" height="505" border="0" align="bottom"></font></b></font></div> text/html 2018-09-29T13:59:53+01:00 pnuhelal.mihanblog.com غلامرضا دلیرسلامی دیدار با آتش نشانان http://pnuhelal.mihanblog.com/post/97 <div align="center"> <font color="#33FF33"><b><font size="2" face="Mihan-Iransans">به مناسبت روز آتش نشان اعضای فعال کانون دانشجویی به همراه معاون جمعیت هلال احمر شهرستان به دیدار آتش نشانان رفتند و با اهدا گل و شیرینی از زحمات این عزیزان تقدیر بعمل آوردند.<br><br><img src="http://uupload.ir/files/11n1_photo_۲۰۱۸-۱۰-۰۷_۱۴-۳۱-۳۹.jpg" alt="" width="474" vspace="0" hspace="0" height="474" border="0" align="bottom"></font></b></font></div> text/html 2018-09-01T08:23:42+01:00 pnuhelal.mihanblog.com غلامرضا دلیرسلامی برگزاری کاروان نیکوکاری http://pnuhelal.mihanblog.com/post/90 <div align="center"><font size="2" face="Mihan-Iransans" color="#FFFF00"> برگزاری کاروان نیکوکاری در قالب طرح شوق رویش در روستای فدک و اجرای برنامه های متنوع توسط اعضای فعال کانون دانشجویی<br><br><img src="http://uupload.ir/files/g5gg_photo_2018-09-17_23-55-12.jpg" alt="" width="462" vspace="0" hspace="0" height="462" border="0" align="bottom"></font></div> text/html 2018-08-30T08:29:13+01:00 pnuhelal.mihanblog.com غلامرضا دلیرسلامی غبار روبی مزار شهدای گمنام http://pnuhelal.mihanblog.com/post/91 <div align="center"><font color="#33FF33"><b><font size="2" face="Mihan-Iransans"> غبار روبی مزار شهدای گمنام بمناسبت گرامیداشت هفته دولت<br><br><img src="http://uupload.ir/files/0ew6_photo_2018-09-17_23-58-50.jpg" alt="" width="480" vspace="0" hspace="0" height="480" border="0" align="bottom"></font></b></font></div> text/html 2018-07-17T06:45:06+01:00 pnuhelal.mihanblog.com غلامرضا دلیرسلامی اجلاس سراسری دبیران منتخب کانون های برتر کشور http://pnuhelal.mihanblog.com/post/94 <div align="center"> <b><font size="2" face="Mihan-Iransans"><font color="#FFFFFF">حضور دبیر کانون دانشجویی در اجلاس سراسرس دبیران کانون های برتر کشور در دانشگاه تهران و دانشگاه شهید بهشتی تهران<br></font><br><br><img src="http://uupload.ir/files/sad4_photo_2018-09-18_00-16-50.jpg" alt="" width="455" vspace="0" hspace="0" height="455" border="0" align="bottom"></font></b></div> text/html 2018-05-04T14:22:32+01:00 pnuhelal.mihanblog.com غلامرضا دلیرسلامی توزیع 100 بسته غذای گرم بین نیازمندان http://pnuhelal.mihanblog.com/post/93 <div align="center"><b><font size="2" face="Mihan-Iransans"> <font color="#66FFFF">در آستانه نیمه شعبان توزیع 100 بسته غذای گرم بین نیازمندان به همت اعضای فعال کانون دانشجویی</font><br><br><img src="http://uupload.ir/files/azg5_photo_۲۰۱۸-۰۴-۲۹_۲۲-۴۰-۴۳.jpg" alt="" width="468" vspace="0" hspace="0" height="475" border="0" align="bottom"></font></b></div> text/html 2018-04-25T09:55:59+01:00 pnuhelal.mihanblog.com غلامرضا دلیرسلامی برگزاری کارگاه آموزشی آسیب های اجتماعی و کسب و کار http://pnuhelal.mihanblog.com/post/87 <div align="center"><b><font face="Mihan-Iransans" size="2"><font color="#66FFFF">حضور پرشور اعضای فعال کانون دانشجویی در کارگاه آموزشی کاهش آسیب های اجتماعی و کسب و کار </font><br><br><img src="http://uupload.ir/files/ev9w_photo_2018-04-27_23-22-27.jpg" alt="" hspace="0" height="481" align="bottom" width="481" vspace="0" border="0"></font></b></div> text/html 2018-04-25T09:52:56+01:00 pnuhelal.mihanblog.com غلامرضا دلیرسلامی برپایی ایستگاه سلامت و سنجش فشار خون و قند خون http://pnuhelal.mihanblog.com/post/86 <div align="center"><b><font face="Mihan-Iransans" size="2"><font color="#FFFF33">برپایی ایستگاه سلامت توسط اعضای فعال کانون دانشجویی و سنجش تست فشار خون و قند خون </font><br><br><img src="http://uupload.ir/files/4fo3_photo_2018-04-27_23-22-22.jpg" alt="" hspace="0" height="455" align="bottom" width="485" vspace="0" border="0"></font></b></div> text/html 2018-04-21T05:59:43+01:00 pnuhelal.mihanblog.com غلامرضا دلیرسلامی کارگاه آموزشی بومینو http://pnuhelal.mihanblog.com/post/88 <div align="center"><b><font face="Mihan-Iransans" size="2"><font color="#33CC00">حضور دبیر کانون دانشجویی در کارگاه کار آفرینی و مبانی کسب و کار (بومینو) مشهد مقدس </font><br><br><img src="http://uupload.ir/files/ws50_photo_2018-04-27_23-29-13.jpg" alt="" hspace="0" height="521" align="bottom" width="498" vspace="0" border="0"></font></b></div> text/html 2018-04-14T19:07:21+01:00 pnuhelal.mihanblog.com غلامرضا دلیرسلامی ایستگاه صلواتی بمناسبت عید مبعث http://pnuhelal.mihanblog.com/post/89 <div align="center"><font color="#FFFFFF"><b><font face="Mihan-Iransans" size="2">برپایی ایستگاه صلواتی و توزیع حلیم توسط اعضای فعال کانون دانشجویی و کانون شهر سلامی به مناسبت مبعث حضرت محمد(ص)&nbsp; <br><img src="http://uupload.ir/files/c3hp_photo_2018-04-27_23-36-03.jpg" alt="" hspace="0" height="452" align="bottom" width="499" vspace="0" border="0"><br><br><img src="http://uupload.ir/files/gga1_photo_2018-04-27_23-36-08.jpg" alt="" hspace="0" height="499" align="bottom" width="499" vspace="0" border="0"></font></b></font></div> text/html 2018-03-30T16:40:45+01:00 pnuhelal.mihanblog.com غلامرضا دلیرسلامی ایستگاه صلواتی بمناسبت ولادت حضرت علی(ع)و روز پدر http://pnuhelal.mihanblog.com/post/82 <div align="center"><b><font face="Mihan-Iransans" size="2"><font color="#FFFF33"><font color="#FFFFFF">برپایی ایستگاه صلواتی توسط اعضای فعال کانون دانشجویی بمناسبت</font> <font color="#33FF33">ولادت با سعادت حضرت علی(ع) و روز پدر </font></font><br><br><img src="http://uupload.ir/files/nklq_photo_2018-04-06_17-11-22.jpg" alt="" hspace="0" height="460" align="bottom" width="487" vspace="0" border="0"></font></b></div> text/html 2018-03-20T14:51:40+01:00 pnuhelal.mihanblog.com غلامرضا دلیرسلامی طرح عیدانه مهربان همچو باران 4 http://pnuhelal.mihanblog.com/post/84 <div align="center"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b><font color="#FFFF33">در آستانه فرارسیدن عید نوروز اهداء پوشاک ومواد غذایی به خانواده های نیازمند روستاهای مناطق محروم&nbsp; </font><br><br><img src="http://uupload.ir/files/qy2_photo_2018-04-06_17-21-15.jpg" alt="" hspace="0" height="562" align="bottom" width="486" vspace="0" border="0"></b></font></div> text/html 2018-03-11T13:58:04+01:00 pnuhelal.mihanblog.com غلامرضا دلیرسلامی دیدار اعضای فعال کانون دانشجویی با مادر شهید http://pnuhelal.mihanblog.com/post/85 <div align="center"><font color="#FFFFFF"><b><font face="Mihan-Iransans" size="2">دیدار اعضای فعال کانون دانشجویی با خانواده مادر شهید بمناسبت ولادت با سعادت حضرت فاطمه الزهراء (س) و روز مادر </font></b></font><br></div><b><font face="Mihan-Iransans" size="2"><br></font></b><div align="center"><b><font face="Mihan-Iransans" size="2"><img src="http://uupload.ir/files/ye6f_photo_2018-04-06_17-16-19.jpg" alt="" hspace="0" height="527" align="bottom" width="493" vspace="0" border="0"></font></b><br><b><font face="Mihan-Iransans" size="2"> </font></b></div> text/html 2018-03-06T14:56:43+01:00 pnuhelal.mihanblog.com غلامرضا دلیرسلامی روز درختکاری http://pnuhelal.mihanblog.com/post/81 <div align="center"><b><font face="Mihan-Iransans" size="2"><font color="#33FF33">کاشت درخت توسط اعضای فعال کانون دانشجویی در محیط دانشگاه بمناسبت روز درختکاری </font><br><br><img src="http://uupload.ir/files/y3v0_photo_2018-03-09_18-27-32.jpg" alt="" hspace="0" height="465" align="bottom" width="465" vspace="0" border="0"><br> </font></b></div> text/html 2018-02-23T10:49:37+01:00 pnuhelal.mihanblog.com غلامرضا دلیرسلامی بازدید از نمایشگاه و سوگواره یاس نبی http://pnuhelal.mihanblog.com/post/80 <div align="center"><b><font face="Mihan-Iransans" size="2"><font color="#FFFFFF">بازدید اعضای فعال کانون دانشجویی از نمایشگاه و سوگواره یاس نبی در شهر سلامی بمناسبت شهادت حضرت فاطمه الزهراء(س) </font><br><img src="http://uupload.ir/files/atdb_photo_2018-02-23_17-15-32.jpg" alt="" hspace="0" height="496" align="bottom" width="465" vspace="0" border="0"></font></b></div> text/html 2018-02-18T13:45:23+01:00 pnuhelal.mihanblog.com غلامرضا دلیرسلامی تزئین و فضا سازی محیط دانشگاه http://pnuhelal.mihanblog.com/post/79 <div align="center"><b><font face="Mihan-Iransans" size="2"><font color="#FFFFFF">فضاسازی و تزئین محیط دانشگاه توسط اعضای فعال کانون دانشجویی بمناسبت فرا رسیدن ایام شهادت حضرت فاطمه الزهراء(س) </font><br><br><img src="http://uupload.ir/files/wvfr_photo_2018-02-23_17-15-27.jpg" alt="" hspace="0" height="459" align="bottom" width="459" vspace="0" border="0"></font></b></div> text/html 2018-02-11T13:51:53+01:00 pnuhelal.mihanblog.com غلامرضا دلیرسلامی راهپیمایی 22 بهمن http://pnuhelal.mihanblog.com/post/78 <div align="center"><b><font face="Mihan-Iransans" size="2"><font color="#FFFF33">حضور پرشور اعضای فعال کانون دانشجویی در راهپیمایی یوم الله 22 بهمن&nbsp; </font><br><br><img src="http://uupload.ir/files/mof7_photo_2018-02-15_13-23-11.jpg" alt="" hspace="0" height="458" align="bottom" width="458" vspace="0" border="0"></font></b></div> text/html 2018-02-09T15:38:37+01:00 pnuhelal.mihanblog.com غلامرضا دلیرسلامی غبار روبی مزار شهدای گمنام http://pnuhelal.mihanblog.com/post/77 <div align="center"><font color="#FFFFFF"><b><font size="2" face="Mihan-Iransans">غبار روبی مزار شهدای گمنام </font></b></font><b><font size="2" face="Mihan-Iransans"><font color="#FFFFFF"><b><font size="2" face="Mihan-Iransans">به مناسبت دهه مبارک فجر </font></b>توسط جمعی از دانشجویان فعال کانون دانشجویی</font><br><img src="http://uupload.ir/files/uv5z_photo_2018-02-10_09-04-04.jpg" alt="" align="bottom" width="463" vspace="0" border="0" hspace="0" height="475"> </font></b></div> text/html 2018-02-09T15:32:05+01:00 pnuhelal.mihanblog.com غلامرضا دلیرسلامی برپایی ایستگاه سلامت و سنجش فشار خون و قند خون http://pnuhelal.mihanblog.com/post/76 <div align="center"><b><font size="2" face="Mihan-Iransans"><font color="#33FF33">&nbsp;برپایی ایستگاه سلامت و سنجش فشار خون و قند خون در محل برگزاری نماز جمعه به مناسبت دهه مبارک فجر توسط اعضای فعال کانون دانشجویی </font><br><br><img src="http://uupload.ir/files/88p7_photo_2018-02-10_09-03-58.jpg" alt="" align="bottom" width="454" vspace="0" border="0" hspace="0" height="454"></font></b></div> text/html 2018-02-07T16:02:29+01:00 pnuhelal.mihanblog.com غلامرضا دلیرسلامی دهمین آیین نکوداشت خدمات داوطلبانه http://pnuhelal.mihanblog.com/post/75 <div align="center"><font size="2" color="#FFFF33"><b><font face="Mihan-Iransans">تجلیل از دبیر کانون دانشجویی در مراسم دهمین آیین نکوداشت خدمات داوطلبانه در مشهد مقدس <br><br><img src="http://uupload.ir/files/mel_photo_2018-02-09_09-39-04.jpg" alt="" hspace="0" height="580" align="bottom" width="481" vspace="0" border="0"></font></b></font></div>